saphan digital

โครงการ Saphan Digital
มุ่งพัฒนาทักษะทางดิจิทัล
เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน

เริ่มเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองได้ทันที
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน ที่นี่

เริ่มเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองได้ทันที
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน ที่นี่


คลิกเพื่อลงทะเบียน


กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมล Gmail หรือบัญชี Google เพื่อความสะดวกในการรับชมบทเรียน

อัปเดตข่าวสารโครงการได้ที่ LINE: @saphandigital

Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการ SME องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์
ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

saphan digital
เครื่องมือดิจิทัลเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
saphan digital
ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
saphan digital
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง
saphan digital
saphan digitalsaphan digital

สำหรับผู้ประกอบการ SME องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์จากทางโครงการ

saphan digital

นอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว โครงการ Saphan Digital ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอีกมากมาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เทพช็อป เบนโตะเว็บ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทรู ดิจิทัล พาร์ค เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และดิ เอสเคิร์ฟ

ความร่วมมือระหว่าง

พันธมิตรและสนับสนุนโดย

saphan digitalsaphan digitalsaphan digitalsaphan digitalsaphan digitalsaphan digital
saphan digital
saphan digital
saphan digital
saphan digital
saphan digital
saphan digital